^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 
 

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Subsydiowane zatrudnienie ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
Szczegóły realizacji subsydiowanego zatrudnienia określa Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia.
Kosztami kwalifikowanymi w przypadku pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienie są koszty wynagrodzenia pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:
12 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji,
24 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji, odpowiadającym minimalnemu okresowi czasu wynikającemu z odrębnych przepisów lub ze zbiorowych układów pracy – w przypadku pracownika niepełnosprawnego,
6 miesięcy – w przypadku innych kategorii pracowników.
Miesięczna kwota na wynagrodzenie pracownika wynosi ok. 3 000 zł.

 

Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia

Wniosek o udostępnienie wstępnych informacji o Uczestnikach projektu

Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Załącznik nr 2 - Umowa w sprawie udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Załącznik nr 3 - Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem Uczestnika projektu

Darmowy licznik odwiedzin